Aktualności

Dane Osobowe

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest PHU Mariwa Spa, ul. Główna 14, 05-502 Piaseczno, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. 
W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora.

Warsztaty czerwiec - listopad 2018r.

Zapraszamy w dniu 09.06.2018 r na Warsztat dla Kobiet pt. „Kobiece problemy” - czy to konieczność?

Dno Miednicy - budowanie świadomości ciała, mięśni dna miednicy i ich roli w życiu kobiety. Istnieje wiele mitów krążących dookoła tego tematu i wspólnie porozmawiamy na spotkaniu z fizjoterapeutką uroginekologiczną.  kliknij po szczegóły

 

NAJBLIŻSZE WARSZTATY WYJAZDOWE Z JOGĄ & PILATESEM


Wakacje Mikoszewo 8-14.07.2018r.  kliknij po szczegóły

Zagroda Ojrzanów 12-14.10.2018r.  kliknij po szczegóły

Hotel Bonifacio pod Płońskiem 23-25.11.2018r. kliknij po szczegóły

 

Zapraszam serdecznie Mariola Lesińska - 790 425 777